המכובדת

אישיות איכותית, המהווה סמל ודוגמא לסביבתה.
החיבור העמוק שלה לערכים ולתוכן,
מעצים אותה ומקבל ביטוי בכל תגובותיה והתנהלותה.
חשוב לה לתת מקום לייחודיות האישית הטמונה בה,
בתוך המסגרת הסביבתית המקובלת.
מראה מוקפד וייחודי מייצג אותה במיטבה.

זוהרית בולטין_בוטיק הפאות שלך